* Thông tin khuyến mại các gói cước:

- Trả sau từng tháng: Phí hòa mạng You 200K / Me 100K – Cước You 230K/tháng Me 310K trong 12 tháng.

- Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng – Cước You 230K/tháng Me 310K trong 12 tháng.

- Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng – Cước You 230K/tháng Me 310K trong 12 tháng + Tặng tháng 13.*Chú ý: Điều kiện áp dụng KM:- Khách hàng có hộ khẩu hoặc giấy tờ nhà đất có tên chủ HĐ đứng tên chính trên giấy tờ đó (chính quy) tại địa chỉ lắp đặt

- Áp dụng cho khách hàng của các nhà cung cấp khác có ít nhất 01 hóa đơn của 02 tháng gần nhất trước khi đăng ký. Nếu là biên bản thanh lý HĐ thì phải có đóng dấu đỏ xác nhận.

Liên hệ tư vấn 24/7: 0164.960.6669