Máy như mới 99.9% không có vết sước hay biến dạng nên mình ko up hình.
Máy của mình màu trắng nhà mạng AT&T. Cho Sim và sử dụng.
Lý do bán: Không thích dùng.
Phụ kiện: Chỉ có cáp din. Còn hộp, sách hướng dẫn, tai nghe, sạc để nơi khác rồi.
Ngoài tiệm họ thu máy mình với tình trạng y trên mà cũng 5.5 triệu.
Điện Thoại: 0 9 2 z 3 s 4 s 6 o