Mình cần tly bàn bida lỗ 12tr, không bao gồm vận chuyển. Ai có nhu cầu xin
Llac 0909470012