Dư dùng thanh lý bộ máy văn phòng cho a cần. Nguyên bộ kèm theo màn hình LCD 17''