1. pin dự phòng 200k/c, 350k/2c + tai nghe sony còn dùng tốt

2. tai nghe iphone new 150k, mua iphone nhưng ko dùng đến tai nghe nên e thanh lý
có fix cho ai nhiệt tình