nhượng lại phiếu mua hàng thời trang Pháp NAFNAF PARIS

 • Trang 1/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #1

  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #2
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #3
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #4
  Trích dẫn Nguyên văn bởi moon_june Xem bài viết
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn/

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #5
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #6
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #7
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #8
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #9
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 4 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
  • 146 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #10
  mình có 5 phiếu mua hàng Nafnaf, trị giá 5 triệu đồng ( mỗi phiếu mua hàng là 1 triệu đồng), áp dụng trên tất cả các cửa hàng của Nafnaf, hạn sử dụng dến hết 2013.
  Mình nhượng lại cho bạn nào quan tâm, giá 3,8 triệu đồng
  sdt liên hệ 0913501509
  http://nafnaf.com.vn

  iframe: approve:
 • Trang 1/2

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2

LinkBacks Enabled by vBSEO