muốn mua radio sony 7600?
Tôi có nhu cầu mua 1 radio sony 7600 để cho bố dung, ai có bán xin liên hệ sdt 0913.797.237 (Thanh)
Rất cảm ơn.