Mẹ nào muốn mua hàng thì nt trực tiếp qua hộ em nhé, em bận nên 1 ngày chỉ onl 1 lần, không check được