Hiện tại mình đang cần số luong hàng nhụa gia dụng khuyến mải tù các cty . Ace nào có nguồn hàng đó thi lh minh nha (hàng thau rổ nhụa thố) nói chung la các mạt hàng nhua km tu các cty lón