chị em nào muốn mua sử dụng máy duỗi tóc liên hệ với mình nhé. sdt 01265252251 hoặc yahoo: pi_xy185@yahoo.com.vn, MÁY MỚI 99%