Thanh lý lô máy buộc cành gần 200 cây
Máy buộc cành dùng để buôc các mối cố định cành cho các cây cảnh, bonsai, hoa hồng và cây cảnh các loại...
Hàng này nhập tư đức 100%, giá hơi cao hơn thi trương 50k nhưng bao sử dụng cho mọi người yên tâm.
Liên hệ zalo 0868283941
Chân thành cảm ơn!