Mình con 50 hộp khẩu trang kháng khuẩn than hoạt tính. Giá 30.000/ hộp ( 50 chiếc/ hộp)
Liên hệ: 0945094142