Mình thanh lý 2 cái đầm bầu công sở còn mới, đồng giá 80K/cái. Các mẹ liên hệ mình nhe 0913 sáu bảy sáu 0 sáu bốn