Ai cần đồ dưới đây liên hệ mình Hòa: 0904 263 928 nhé

Máy tính 570ms 60k mới


Modern Internet 1 cổng, loại bền cối đá nhé, nhà minhd dùng 2 máy nên đổi chứ dùng đc lắm 95k