bạn nào muốn mua thì qua trực tiếp quận 4 để lấy nhé.
mình có 30 cái mua hết 30 cái lấy sĩ 49k/cái. còn mua lẻ là 59k/cái. hàng còn mới 98%.