Nhà cấy lúa thơm(gọi là bắc hương 07) và BC 15, xát gạo bán cho mọi người trên này
Gạo dẻo, thơm, ăn có vị đậm và bùi bùi.

Gạo xát dối nên không đẹp bằng ngoài đại lý và cửa hàng
Không chất bảo quản.