Em đang cần mua gấp tủ đụng quần áo, bằng gỗ nhé. Gỗ công nghiệp cũng dc. Mẹ nào có hàng TLy thi PM em nhé. Xin cảm ơn các mẹ