Bầy chuột hamter nhà đẻ nhiều, mình thanh lý bớt, đủ màu trắng, xám gì cũng có, vài chục k là có 1 em chuột hamter,
nuôi chuột hamter hình như đuổi dc lũ chuột vào nhà, vì nhà mình từ hồi nuôi mấy em này, đám phá kia ko thấy hình bóng đâu hết