lô thẻ nhớ to nhỏ đồng giá 250k
usb 250k

áo da xịn mang từn nước ngoài về 800k

ttai nghe bose 850k

300k

zippo 850k

và cả em xe này nữa hàng nhật nội địa nhé giá ra đi 15 triệu