Trao đổi gần 7000 danh sách khách hàng mua nhà tại Khu đô thị Royal city, Time city, Dương Nội.
hiện tại đang bàn giao nhà cho các khách hàng. Đây là cơ hội rất lơn cho các công ty bán hàng muốn tăng doanh thu và lợi nhuận.
Liên hệ: 01687.752.455 Hà Nội