Nhóm Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán, Kế toán viên và kiểm toán viên độc lập chuyên nhận làm dịch vụ :
- Dịch vụ thành lập công ty, đăng ký thuế ban đầu
- Dịch vụ kế toán thuế trọn gói và từng phần( khai báo thuế, dọn dẹp, gỡ rối sổ sách,BCTC, quyết toán thuế)
- Dịch vụ lao động và bảo hiểm.
- Tư vấn thuế miễn phí cho doanh nghiệp.

- Phân tích báo cáo tài chính và tư vấn tài chính cho doanh nghiệp
- Dịch vụ hải quan.
- Dạy kế toán thực hành và kế toán cho giám đốc
- Nhận kèm thêm sinh viên chuyên ngành kinh tế.
Liên hệ: Ms Vị Nhân 0903166344 , ketoanthue54@gmail.com
Địa chỉ liên lạc: 2/2/2 Thiên phước phường 9 quận Tân Bình TP HCM