Mẹ nào có máy FujiFilm Instax Mini 8 Instant Camera dùng rồi để e với.