chả lụa, chả quế, dò thủ thơm ngon đây ạ, tết mà có để ăn hoặc biếu thì tuyệt vời ^^