E cần xin hoặc mua thanh lý tủ đựng tài liệu gia rẻ thoi a. E xin cảm ơn a