Máy ép còn rất mới vì nhà e ít sử dụng ah. THanh lý 900k cho 1 e máy tốt ạ. Mọi người có thể đến xem và thử ah
E ở Nhà thi đấu cầu giấy. Ai có nhu cầu mua liên hệ: 0989375428