Mình cần mua xửng hấp nồi cơm điện National 1.8l do "khéo léo" quá đã làm cháy mất. Bạn nào không dùng thanh lý cho mình nha. Tks nhiều.
Xin mod vài hôm ạ. Tks mod