Xã nhà em dạo này tự nhiên đòi đi tập bóng bàn,em đi ngó nghiêng thấy mấy cái vợt đắt quá, nhà mẹ nào có vợt ko dùng đến thì thanh lý cho em để em tích kiệm xiền trng thời kỳ bão giá nhé!