em có nhu cầu muốn mua 1 cái tủ lạnh cũ mẹ nào có ới em 1 tiếng nhé sdt 0975258833 gấp gấp rùi các mẹ nhé