Cần mua vé xe đi từ SG lên ĐL trong ngày 31/08 hoặc 1/9 ...
Liên hệ 0904 180 108.