Em ở trọ. Ai có cần thanh lý những thứ này thì để cho em nha. O97ba 5969 o4