Cần mua máy ép nước mía như hình, ai thanh lý cho tôi xin thông tin đến số đt (o chín bốn, sáu sáu 3 hai sáu sau ba)