Cn bán Bếp ga âm kết hp đin MALLOCA EG 201C: 2 bếp ga, 1 bếp hng ngoi.
Xut x: Tây Ban Nha.
Đã qua s dng 1 năm nhưng ít xài, sch s, s dng tt.
Giá gc: 14,200,000 bán 6,000,000.
SĐT: 0165 201 9862