Mình mới mua mấy bịch bỉm
Nhưng khi nhận hàng thì đọc thấy có 1 số trên bịch Goon con số 20120216DE1152 trên bịch bỉm, không hiểu đây có phải là ngày hết hạn sử dụng không nữa???
Trên bịch Meries thì có dòng U310512 mà 31/5/2012 là hôm qua thì không thể là ngày sản xuất được mà phải là ngày hết hạn??? Chưa dùng Meries nội địa bao giờ nên không hiểu mà lo quá, các mẹ có mẹ nào biết vụ này ko giúp mình với? Làm sao để biết hạn sử dụng các loại bỉm này? Để con dùng bỉm hết hạn thì sợ lắm???? Giúp mình...