Thanh lý bộ bếp gas đang sử dụng: Bếp gas + Bình gas (còn gas) + van an toàn: 550k