Cần thanh lý Piano điện 5 triệu.
Bạn nào có nhu cầu liên hệ viber 0902 203488 (Thảo) mình sẽ gửi hình hoạc nhắn địa chỉ email qua tin nhắn mình sẽ gửi hình.