Nhà tôi chuyển dùng bếp từ nên cần thanh lý bếp ga và bình ga mua năm 2014, vẫn dùng tốt và còn giấy tờ mua bán đầy đủ, còn mới (do nhà tôi thường xuyên vệ sinh bếp sau khi nấu).