Mình có bếp điện từ mới tính, Mua về định sử dụng nhưng lão xã càm ràm quá, bực không thèm dùng nữa, thanh lý cho đỡ mệt đầu. Ai lấy mình để lỗ luôn vì giá đó mình được chiết khấu 1 triệu, với lại bán nhanh cho đỡ bực nên để giá 13.990.000 đó. Nhờ mọi người lấy giúp. cam đoan nguyên đai nguyên kiện, hàng chuẩn có hóa đơn, bảo hành