Em cần thanh lý :
- Sony Betacam SP 60: 500.000đ
- Sony Betacam SP 30: 300.000đ
- Sony DVCam 64: 50.000đ
- Panasonic AJ-P33M: 300.000đ
- Đĩa VCD, DVD cũ mới (phim, nhạc, hài...) bán đồng nát 3.000đ/đĩa. Có gần 4.000 đĩa