http://www.baylenvietnam.com/shop/du...o-du-lich.html
-Nhỏ, gọn
-Dùng đựng tiền hay vật dụng cá nhân
giá: 50 000
liên hệ: Nguyễn Hồng Thu
0982 062 950
http://www.baylenvietnam.com/shop/du...o-du-lich.html