mình có mấy căpj vé giao hữu viêt nam và asenan khán đài b ai có nhu câù liên hệ minh 01683678963