Có ai có bàn trang điểm cũ thanh lí lại không chỉ giúp e với ạ