Chị mang về cho, mới khui hộp, màu bạc, hàng USA, fix mạnh cho anh em, giao dịch tại nhà, q7