Bàn máy tính văn phòng cực đẹp
Kích thứơc: 50 x 70
Khách qua xem thực tế tại chợ.

LH: 0985 818227