Do không có nhu cầu sử dụng nữa nên bán lại cho ai có nhu cầu. Lúc trước mua 7 triệu nay bán lai 3 triêu. LH o9o331999 một