Trọn bộ gồm 7 món: 1 bàn, 4 ghế và 2 đôn.

Hàng đục tay, chuẩn gỗ gụ tự nhiên

Xem chi tiết tại: http://truongkyloixua.com/san-pham/bo-ban-ghe-vach-truc-go-gu-truc-kep-42.html

Liên hệ: 0943.593.475