Trò chơi cướp biển giật gân
Bạn nhặt lá bài úp sẵn xem món đồ phải lấy là gì, từ từ gắp món đồ đó ra trước khi tên cướp biển "đớp" tay bạn!

Trò chơi này có thể kết hợp với bạn chó giữ xương.

Bạn chó giữ xương có 450k.
Bạn mua cả trò chơi Cướp biển và Chó Giữ xương sẽ được giảm còn 799k.
Mọi đơn hàng sẽ được freeship toàn quốc!