Do mình ko có nhu cầu sử dụng nên muốn bán cho bạn nào có nhu cầu! Máy mới tinh, nguyên tem nguyên vỏ, màu mapble gold, 64gb.
Vui lòng liên hệ qua đt 09798 67 85 8