Bán Đầu CD Denon DCD 1650AR
mặt phẳng vàng chanh cực bóng và sang
mắt đọc rất tốt nhận rất nhanh
chơi rất đều 3 dải, trung tép sáng và dải trầm sâu
đầu chạy 4 giải mã và 2 cục ngồn cho Analog và Digital riêng biệt
nên cho tiếng rất sạch và trung thực