Được tặng nhưng Ox nhiều đồng hồ rồi nên thanh lý 70% giá web. Mới nguyên hộp, BH chính hãng. Liên lạc: o91 ba 96 tám bốn 96. Nhận hàng ở Q1
https://postimg.org/image/i4dlh9cjx/
https://s30.postimg.org/6s0zzh3v5/Casio.jpg