Helo cả nhà!
Ngày mai hàng cam xã đoài lại vào nhé mọi người.
đợt này mình cắt nhiều giá rẻ. mọi người lấy hàng thì ib và nt mình nhé. Cam đã chín ngon ngọt.
Cam ơn mọi người nhé.